Çevre Politikamız


YBA Mekanik İnşaat Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak faal halde olduğumuz; Bina ve inşaat projelerinde; ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin projelendirilmesi, montaj, bakım ve onarım hizmetleri kapsamı dahilinde;

YBA Mekanik İnşaat Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak;

 • İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve Müşteri memnuniyetini esas alarak, sürdürdüğü hizmet faaliyetlerinde, çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek en önemli hedefidir.
 • Faaliyetlerinin, çevre ile ilgili hususlarda ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yasal zorunluluklara ve diğer gerekliliklere, uymayı taahhüt eder.
 • Yürüttüğü tüm faaliyetlerinde, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, doğal varlıkları korumak, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri alır ve aldırır.
 • Çevre yönetim çalışmalarını ve çevresel etkilerin azaltılması yönünde yaptığı çalışmaları tüm süreçlerde geliştirerek, sürekli iyileştirir.
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
 • Çalışanlara, çevre bilinci ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmektir.

Bu doğrultuda YBA Mekanik İnşaat Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti olarak çevre Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz. Kalite Politikamız


YBA Mekanik İnşaat Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak faal halde olduğumuz; Bina ve inşaat projelerinde; ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin projelendirilmesi, montaj, bakım ve onarım hizmetleri kapsamı dahilinde;

 • İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve Müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, zamanında projeleri gerçekleştirip teslim etmek, kaliteli ürün/hizmet ve rekabet edilebilir fiyat sunmak,
 • Müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojiyi takip etmek ve etkin kullanmak,
 • Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimsemek ve bu nedenle tüm personele kalite bilincini yerleştirmek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak, uyuma ve yaratıcılığa teşvik etmek,
 • Personelin mutluluğunu ve motivasyonunu sağlamak,
 • Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göstergelerine dayalı ölçülebilir, Kalite Hedeflerinin değerlendirilmesi yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi anlayışını benimsemek,
 • Ulusal ve uluslararası standartlara uymak,

kalite politikamızdır.

Bu doğrultuda YBA Mekanik İnşaat Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak Kalite Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız


YBA Mekanik İnşaat Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak faal halde olduğumuz; Bina ve inşaat projelerinde; ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin projelendirilmesi, montaj, bakım ve onarım hizmetleri kapsamı dahilinde;

Faal halde olduğumuz iş kollarında, doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların İSG bilincini artırmayı, çalışanlarına, resmi kurumlara, yerel ve bölgesel komşularına karşı İSG sorumluluklarını yerine getirmeyi görev kabul eder, İş Sağlığı ve Güvenliğini esas alan sistemleri oluşturur ve sürekliliğini sağlar.

 • Çalışanlarımızın, işle ilgili yaralanma ve sağlığının bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlayacağımızı,
 • Tabi olduğumuz yasal şartlar ve diğer şartlara uygun olarak çalışacağımızı,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için gerekli çalışmaları yapacağımızı,
 • Çalışanlarımızın danışma ve katılımını sağlayıcı tedbirleri alacağımızı,
 • İSG eğitimleri ile İSG farkındalığını arttıracağımızı,

Bu doğrultuda YBA Mekanik İnşaat Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak, İSG Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız/taşeronlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı, bu doğrultuda diğer gereklilikler olan İSG boyutlarımız ile ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki müşteri gereklilikleri, yasal gereklilikler/mevzuatlara uyum sağlayacağımızı, sürekli gelişme ve kazaların önlenmesi hususunda etkin çalışacağımızı taahhüt ederiz.